پیش بینی قیمت

()

آستانه

توجه داشته باشید که این عمل توسط هوش مصنوعی انجام می‌شود و هوکوبیت هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیمات شما بر اساس این داده‌ها ندارد.

دقت پیش‌بینی 7 روز گذشته

پیش‌بینی درست

از پیش‌بینی

جزئیات بیشتر

NaN:NaN - NaN:NaN

00

تا پیش‌بینی بعدی

تغییرات قیمت ارز

.

واقعی

.

پیش‌بینی

.

نامطمئن

.

اشتباه

.

درست

تاریخچه تغییرات

.

اشتباه

.

درست

اطلاعات مدل هوش مصنوعی

زمان اعتبار

1 ساعت

فرکانس

۱ ساعت

دقت بیش‌بینی

0%

دسترسی

مدل داده‌ای

مرجع